Mobiel audio systeem ontvangen van het Meisnerfonds

Tijdens de dagbesteding op vrijdag 20 januari kwam Emiel Achterberg van Phonak langs om een mobiel audiosysteem te installeren.

Het audiosysteem bestaat uit voor elke deelnemer een ontvanger, 2 tafelmicrofoons en een richtmicrofoon. De ontvangers worden gedragen met een lus om de nek, waarna ze gekoppeld worden aan de persoonlijke gehoorapparatuur. Op tafel liggen de microfoons. De richtmicrofoon kan een zacht sprekend iemand extra versterken en gebruikt worden als de spreker rondloopt.

Emiel Achterberg van Phonac plaatst een headset.
De ontvangers worden gedragen met een lus om de nek en gekoppeld aan de persoonlijke gehoorapparatuur.

Het audiosysteem
Het audiosysteem bestaat uit een ontvanger, 2 tafelmicrofoons en een richtmicrofoon voor elke deelnemer.

Alle deelnemers hebben geleerd hoe om te gaan met dit systeem. Er komt veel meer en op een andere manier geluid binnen dan men gewend is, daarom is het wennen om deze apparatuur te gebruiken. Toch was iedereen het er over eens, dat het beter verstaanbaar is wat er in de groep wordt gezegd. Eén van de deelnemers realiseerde zich dat hij normaal veel minder verstaat van wat er in de groep gezegd wordt. Hij verwoorde het als volgt: “Ik kom er nu pas achter dat ik deze apparatuur nodig heb”.

Daarom is het fantastisch dat dit audiosysteem vanaf nu altijd beschikbaar is tijdens de dagbesteding en het doofblindencafé! Omdat het een mobiel systeem is, zijn we niet gebonden aan de ruimte waar we onze activiteiten plaatsvinden. Ook tijdens uitstapjes kunnen we de apparatuur gebruiken.

Alle deelnemers hebben geleerd hoe om te gaan met dit systeem.

Alle deelnemers hebben geleerd hoe om te gaan met dit systeem.

 

Dit systeem is bekostigd door het Meisnerfonds logo meisnerfonds en geleverd en begeleid door Phonak. Hiervoor onze hartelijke dank!

LinkedIn
Share