Lekker gymmen

Door één van de deelnemers

Op vrijdag 23 november hebben we in het OOG en OOR huis weer lekker gym gehad.
De eerste 10 á 15 minuten maakten we onze spieren los met rustige bewegingen, een warming-up dus.
Daarna liepen naar de overkant met een begeleidster terwijl we een hoepel vasthielden. We liepen op verschillende manieren naar de overkant.
Vervolgens hielden we een grote bal tussen onze ruggen. Zo liepen we naar de overkant. Voor degene die voorop liep ging het makkelijker dan voor de persoon die achteruit moest lopen. Dat ging echt wel moeilijk!
Ook liepen we met een basketbal tussen ons in naar de overkant. De één hield de handen onder, de ander de handen boven. Zo liepen we een aantal keren heen en weer.
Het is een kwestie van vertrouwen op je begeleidster dat je aan de overkant komt. Hoe je ook moet lopen.
Een uur is zomaar om. We hadden daarbij ook erg veel lol!

Door: Annelie Westhuis

Durven bewegen als je niet (goed) kunt horen én zien

Als je niet (goed) kunt horen en ook niet (goed) kunt zien is de kans groot dat je te weinig of te eenzijdig beweegt.
In het OOG en OOR huis in Haren kunnen de mensen in een veilige omgeving bewegen. Zonder obstakels, met voldoende begeleiding en in hun eigen tempo.

Vandaag dagen we elkaar uit om zijwaarts en achterwaarts te lopen. De hoepel en bal geven houvast en zorgen ervoor dat iedereen ontspannen durft te bewegen. Samen komen we tot creatieve pasjes en bewegingen. Wat weer een heerlijk uurtje in de gymzaal! #OOGenOORhuis#samenbewegen

LinkedIn
Share