Bewegen is belangrijk

Bewegen is belangrijk

Even snel op de fiets of in de auto stappen om een vergeten boodschap te halen, zit er niet in als je beperkt bent in horen én zien. De mensen die nog alleen op pad kunnen, vinden lopend hun weg, terwijl ze speurend en enigszins gespannen hun route volgen. De ervaring heeft geleerd dat een boomwortel of opstaande tegel snel gemist kan worden en wat denk je van laaghangende takken? Echt ontspannen genieten is er dan niet bij.

Bewegen in een sportschool is vaak erg druk en onoverzichtelijk. Ook ontbreekt vaak de energie om te gaan bewegen. Mensen die beperkt zijn in horen én zien bewegen over het algemeen te weinig en te eenzijdig.

Daarom staat er in het OOG en OOR huis regelmatig een bewegingsactiviteit op het programma. Zo gingen Anneke en Robert een tijdje geleden aan de slag met bewegingsapparaten. Alle onderdelen werden rustig uitgelegd, er was tijd om te kijken wat de bedoeling was. Vanwege evenwichtsproblemen werd soms steun gezocht bij een muur. Beiden waren enthousiast na hun bewegingsactiviteit.

LinkedIn
Share