Stichting neemt doofblinden mee naar de Kruidhof

Stichting neemt doofblinden mee naar de Kruidhof

Vorig weekend organiseerde Stichting Vrienden Doofblinden Noord Nederland een speciale dag voor mensen die beperkt zijn in horen én zien naar de Kruidhof (een botanische tuin) in Buitenpost.

Na koffie met gebak ging iedereen in kleine groepjes met een gids door de tuinen. De gidsen hadden zich zorgvuldig voorbereid op deze speciale groep. Ze spraken rustig en goed gearticuleerd. Ze wachten als een tolk de informatie in gebarentaal herhaalde. De bloemen en planten werden geplukt, terwijl dit normaal verboden is, zodat iedereen kon voelen, ruiken en zelfs proeven. Als er een trein langs kwam, stopte de gids even met praten, als er een ander groepje in de buurt kwam werd er gelopen naar een rustige plek en vervolgde de gids het verhaal. Hierdoor was alle interessante informatie over alles wat bloeide en groeide voor iedereen te volgen.
Na de rondleiding genoten we allen van een uitgebreide lunch waarna ieder met zijn begeleider nog tijd doorbracht in het museum en de winkel.
Moe, maar met een prachtige herinnering vertrok ieder weer naar huis. Wat een geweldige dag!

Voor deze groep mensen is het niet vanzelfsprekend om een uitstapje te maken vanwege problemen in de communicatie, oriëntatie en mobiliteit. Om informatie uit de omgeving mee te krijgen en veilig te kunnen verplaatsen heeft elke ‘doofblinde’ individuele begeleiding nodig tijdens een uitstapje.
De begeleider herhaald (waar nodig) wat er gezegd wordt of maakt eventueel gebaren. Daarnaast geeft de begeleider aan waar gelopen kan worden en wijst op drempels en andere obstakels.

Stichting Vrienden Doofblinden Noord-Nederland organiseert deze uitstapjes. De kosten worden betaald uit fondsen die er zijn voor blinden of slechtzienden en doven en slechthorenden. Maar ook door giften en legaten. Mocht u ook iets willen geven aan deze stichting dan kun u een bedrag over maken aan IBAN NL04 RBRB 0706 4265 17 t.n.v. Stichting Doofblinden Noord-Nederland.

LinkedIn
Share