Karla neemt afscheid

Tekst: Henk Dekker
Foto’s: Annelie Westhuis

Vrijwilliger Karla Kruithof heeft deze maand afscheid van ons genomen. Vanwege gezondheidsproblemen ziet Karla zich genoodzaakt om te stoppen met haar vrijwilligerswerk bij het OOG en OOR huis. Op de vraag of ze tegen dit afscheid heeft opgezien, zegt ze dat ze er naartoe heeft kunnen leven. Annelie heeft voor Karla een boek samengesteld met opgetekende herinneringen van cliënten en vrijwilligers gepaard gaande met bijpassende foto’s. Voorts heeft ze van ons een zelfgemaakt cadeau gekregen: een prachtige, kleurrijke bloempot bewerkt met mozaïeksteentjes. Uiteraard met daarin een mooie plant, die Karla en haar man Harold nog vele jaren aan ons zal doen herinneren!

Karla is vrijwel vanaf het begin van Gehoord en Gezien betrokken geweest als vrijwillig begeleidster in het OOG en OOR huis en bij activiteiten van de stichtingen Vrienden van Doofblinden Noord-Nederland en Vrienden van Gehoord en Gezien. Bij de laatstgenoemde stichting is Karla de huidige penningmeester. Ook heeft Karla drie jaar lang zowel op de dinsdag als de vrijdag cliënten heen en weer gereden naar Onnen. Haar man Harold verzorgde minstens één keer per jaar met veel enthousiasme een djembéles in het OOG en OOR huis. Daarnaast verrichte hij hand- en spandiensten, met name bij de verhuizingen! Ook nam het echtpaar zowel de dinsdag- als de vrijdaggroep mee op de praam van hun recreatievereniging.

Gelukkig neemt Karla niet helemaal afscheid. We mogen incidenteel een beroep op haar doen. We willen Karla nogmaals hartelijk bedanken voor haar betrokkenheid en inzet en wensen haar samen met Harold, kinderen en kleinkinderen, een mooie (rustige!) tijd toe.

 

LinkedIn
Share