Ik geef woorden aan mijn leven

Het is zo ver;  het levensverhaal van Anneke, één van de cliënten van Gehoord en Gezien, staat op papier. Eind augustus werd haar verhaal overhandigd door auteur Frederiek Naber. Anneke was er zichtbaar blij mee (foto). 

Een half jaar geleden klopte Frederiek bij Gehoord en Gezien aan. Zij had de wens om de levens van mensen op papier te zetten en vroeg of wij bereid waren om dit experiment met haar aan te gaan. Een paar van onze cliënten wilden graag van deze mogelijkheid gebruik maken. Anneke was de eerste die wekelijks werd geïnterviewd door Frederiek. 

De gesprekken vonden plaats in de ontspanningsruimte van Gehoord en Gezien zodat ze ongestoord hun verhaal konden doen. Natuurlijk ging er heel wat gespreksstof over tafel. Om te beginnen over vroeger toen Anneke nog klein was maar ook onderwerpen als ‘waar ben je trots op’ of ‘wat is voor jou echt belangrijk’ kwamen aan de orde. Er werd geluisterd, gelachen en gedeeld. Met respect voor elkaar is er uiteindelijk een mooi levensverhaal tot stand gekomen.

LinkedIn
Share