Angst, onmacht, woede & zoveel vragen

Afgelopen dinsdag hebben we het verhaal van Ekrem Koc voorgelezen en nabesproken in het OOG en OOR huis. We zijn er allemaal stil van en voelen de onmacht en kwetsbaarheid.

Als je niet goed ziet en hoort sluimert er vaak de angst dat er, wanneer je alleen op pad gaat, een situatie ontstaat waarbij je de ander niet verstaat en kunt begrijpen en er hierdoor een lastige situatie ontstaat. Die angst kennen de bezoekers van het OOG en OOR huis allemaal. Maar nooit hebben zij gedacht aan wat Ekrem heeft meegemaakt! Dat je kan worden gearresteerd, omdat je voor een nep-blinde wordt aangezien omdat je wel iets op je telefoon kunt lezen, maar niet het legitimatiebewijs van een boa op enige afstand. We hebben nooit kunnen bedenken dat je als dief zou worden bestempeld, omdat je taststok ergens tegenaan komt wat niet van jou is. Nooit hebben we verwacht dat de communicatie- en informatieproblemen, als gevolg van niet (goed) werkende ogen en oren, niet zouden worden onderkend en dat je daardoor als een crimineel behandeld en opgesloten zou kunnen worden. En dat het mogelijk is dat je, als gevolg van je doofblindheid, zelfs voor de rechter moet verschijnen! 

We ervaren het als schokkend dat boa’s en politie, mensen waar je steun van verwacht, totaal onwetend zijn op het gebied van slechtziendheid en doofblindheid. We zijn ook geshockeerd dat de arts, die Ekrem op het politiebureau heeft onderzocht, niet heeft gedacht aan doofheid, waardoor hij niet kon reageren op vragen. Dat de arts aan de politiemensen niet heeft uitgelegd dat je als slechtziende een kruimeltje kunt zien liggen, maar tegelijkertijd kunt struikelen over een stoel… Dat het dus heel goed mogelijk is dat Ekrem niet heeft kunnen waarnemen dat hij met boa’s te maken had, maar wel het scherm van zijn telefoon kon lezen! 

Hoe is het mogelijk dat er, nadat bekend werd dat Ekrem doofblind is en wat dit betekent, alsnog een aanklacht wordt ingediend en hij voor de rechter moet verschijnen? Hoe is het mogelijk dat er niet begrepen wordt dat het voor Ekrem niet duidelijk was dat er geen criminelen naast hem stonden? Is er dan geen deskundige geraadpleegd door de politie?

Ekrem kan niet praten en was daarom niet in de gelegenheid om vragen te stellen. Hij overzag de situatie niet, kreeg op zijn opmerking via zijn telefoon geen reactie dat hij met boa’s te maken had en raakte daardoor in paniek en trok de verkeerde conclusie; hij probeerde te vluchten en verdedigde zichzelf!

Wat gebeurt er als de rechter Ekrem’s doofblindheid en de gevolgen daarvan niet erkend? UPDATE: Het openbaar ministerie heeft de zaak geseponeerd!

We voelen zoveel onmacht. Maar we zijn ook bang. Wat wordt er besloten? Kan ons ook iets soortgelijks overkomen?
We hebben zoveel vragen. Maar we zijn ook heel stil en leven met Ekrem mee. 

LinkedIn
Share