Bier, brood en bloemen

Verslag jaarlijks uitstapje stichting Vrienden van Gehoord en Gezien

Op zaterdag 1 juni 2024 was het weer zover: het jaarlijks uitstapje van de stichting Vrienden van Gehoord en Gezien voor mensen met de dubbele beperking van horen en zien uit Noord-Nederland. Het programma zag er anders uit dan vorig jaar bij planning de bedoeling was en waarop het Mamamini Goededoelenfonds een financiële bijdrage had toegezegd voor deze dag. De bedoeling was om de Groningse plaats Eenrum te bezoeken, alwaar wij ’s ochtends kaarsen gingen maken. Na een eenvoudige lunch zou de molen en de klompenmakerij worden bezorgd. Voor dit uitstapje hadden zich 12 deelnemers en begeleiders gemeld, waarmee het beoogde aantal deelnemers was bereikt. In april hoorde het bestuur van de stichting echter het nieuws dat de kaarsenmakerij en de horecagelegenheid in Eenrum was getroffen door een faillissement. Door het bestuur is gezocht naar een andere locatie voor eenzelfde soort programma, maar dit is niet gelukt. Daarom is er gekeken naar de wensenlijst voor latere uitstapjes en daaruit is een bezoek aan de Graanrepubliek in Bad Nieuweschans gekozen en een bezoek aan ‘De Cleyne Hortus’ in Beerta. Helaas hebben twee deelnemers zich afgemeld voor de dag na het wijzigen van het programma. Genoemde redenen zijn de verandering van locatie, waardoor de reistijd opliep en het hebben van geen interesse in dit programma.

Op de dag zelf meldden zich de eerste mensen al ruim voor tien uur bij De Graanrepubliek. Buiten was het een gezellige ontmoeting in de zon, waarbij begeleiders vertelden wie er al waren en waar deelnemers zich bevonden. Om 10.15 betraden we De Graanrepubliek en mochten we plaatsnemen in het horecagedeelte. Daar werden de meegebrachte solo apparatuur uitgedeeld en aangesloten. Ondertussen deelde de bediening koffie en thee en wat lekkers uit. Zahra nam namens Eef Vosselman het woord en las een welkomstwoordje voor. Daarin kondigde Eef aan om per 1 januari 2025 afscheid te nemen als voorzitter van de stichting en de functie over te dragen aan Huug Hartog, die vanaf 1 augustus 2024 zal worden ingewerkt. Daarna droeg Zahra de microfoon over aan de gids. Hij introduceerde ons in de geschiedenis van De Graanrepubliek, een coöperatie van graanproducenten en -verwerkers in (noordoost) Groningen. In de Oude Remise waar De Graanrepubliek is gevestigd, komen alle facetten samen en wordt het graan verwerkt tot bier, whisky en brood. Ook worden de producten verkocht in De Markthal, het centrale plein in het gebouw waar je binnenkomt.

Na de uitleg was het tijd voor de rondleiding waarbij de zintuigen van de deelnemers ook werden geprikkeld. Bij de bakkerij konden we desembrood ruiken en voelen en bij de brouwerij en stokerij hop, diverse bieren en whisky-in-wording die nog lag te rijpen in het vat. Tijdens de rondleiding was er ook genoeg tijd om vragen te stellen en daarbij werd rekening gehouden met de auditieve beperking van de deelnemers door de vragen van de deelnemers te herhalen door de microfoon. Ook werd ervoor gekozen om de uitleg van de brouwerij in de stokerij te geven, omdat daar de akoestiek beter was. Dit was erg fijn.

Hierna was het tijd voor een uitstekende lunch, bestaande uit huisgemaakte mosterdsoep en brood uit eigen bakkerij, belegd met diverse soorten belegd. Dit onder het genot van sap en water. Na de lunch werd de winkel geopend en konden de deelnemers broodmixen, bier, zeep en andere producten van de graancoöperatie afnemen.

Daarna was het tijd om te vertrekken naar Nieuw-Beerta, waar we in De Cleyne Hortus werden verwelkomd door de eigenaar, Arthur van de Kamp. Wederom werd de solo apparatuur aangesloten, zodat iedereen de uitleg van de gids over het ontstaan van de tuin zo goed mogelijk meekreeg. Arthur vertelde ons, dat hij samen met zijn partner, de boerderij met een stuk grond van een paar hectare had gekocht, een aantal jaren geleden. Ze hadden het plan om iets heel anders met hun leven te gaan doen. En zo ontstond de Cleyne Hortus. Het woord “Hortus” betekent “Tuin” in het Latijn.

De Cleyne Hortus is dus een tuin, die gebaseerd is op de bouwstructuur van een Middeleeuws, Benedictijner klooster. Zo’n klooster heeft een grote binnenplaats met daaromheen een zogenoemde kloostergang. De kloostergang verbond alle ruimtes die daar omheen lagen met elkaar. De Cleyne Hortus is volgens dit principe aangelegd.

De binnenplaats heet hier Cloosterpant. Hier vertelde Arthur over de ontstaansgeschiedenis en de verschillende tuinen rondom. Op de binnenplaats was een kleine fontein, bestaande uit een stenen bak, met daarop een verhoging waaruit water stroomde, dat iedereen kon voelen. Vandaar gingen we naar de “Crudehof” met veel geneeskrachtige kruiden. Hier konden we we de planten goed ruiken en voelen. Daarna kwam de “Besloten Tuyn”, waar je je kon afzonderen en verder waren er nog de “Arabijn”, een arabische tuin en de “Moeshof”. Deze laatste drie hebben we niet meer bezocht, want het was erg warm op 1 juni en we werden moe en dorstig van alle informatie. Daarom gingen we naar de theetuin om te genieten van een kop koffie of thee of iets fris, met “ene soete leckernije”.

Rondom drie uur ging iedereen weer naar huis, met haar of zijn begeleider. Het was een mooie, warme dag, waarop we veel geleerd hebben en waarop we met plezier kunnen terugkijken.

LinkedIn
Share