Psyche en doofblindheid

Psyche en doofblindheid

Door: Jan de Kort

Mensen die – zeker op oudere leeftijd of progressief –  minder gaan horen plus zien voelen zich bedreigd.

Wat gebeurt er psychisch met mensen die bedreigd worden of zich bedreigd voelen?

Op het moment dat er ernstige (!) dreiging optreedt, ook nog structureel, gaat de doorbloeding van de hersenen minder door de grote cortex (het rationele/verstandige denken) en meer door de overlevingsstrategie, de zogenaamde oerwoudhersenen.

Deze reageert op drie manieren:

  1. Fight
  2. Flight
  3. Freeze

Ofwel, vecht, vlucht of bevries.

De bedreigde uit zich dus agressief, in woord en/of daad, hij gaat er letterlijk of figuurlijk vandoor, vermijding, of bevriest in zijn handelen, doet niets meer, is slachtoffer.

Deze acties zijn ook zeer herkenbaar bij mensen die slechter gaan horen plus zien.

De basiszintuigen worden/zijn aangetast en dus (!) is er directe bedreiging die ook nog eens structureel van aard is, onomkeerbaar en onzeker wat betreft voortgang. De sublieme bedreiging dus.

We moeten dus analyseren van welke ‘f’ er sprake is en hoe vast deze verankerd is, om te bepalen of er iets aan te doen is en zo ja, wat.

Interessant zou zijn te onderzoeken of beweging letterlijk de f in beweging kan krijgen.

 

LinkedIn
Share