Wat doet een specialistisch begeleider?

Er zal altijd eerst een kennismakingsgesprek zijn tussen de cliënt en de begeleider. Pas als er van beide kanten een klik is, zal de begeleiding van start gaan. De zorg is vraaggestuurd: de cliënt bepaald de invulling van de begeleidingsuren.

Wensen van cliënten kunnen zijn:

 • Begeleiding op een vaste dag met de mogelijkheid voor flexibiliteit voor af en toe een andere (langere) dag
 • Mijn ogen en oren zijn, met mij overleggen wat ik nodig heb en mij de regie laten behouden
 • Verwoorden van situaties
 • Overzicht en structuur bieden
 • Duidelijk, gearticuleerd en rustig kunnen spreken en het niet erg vinden om te herhalen als ik je niet versta
 • Tijdens alle bezigheden oog hebben voor benodigdheden voor goede communicatie, licht en looproutes
 • Mee naar medische afspraken (huisarts, tandarts, ziekenhuisbezoek); met als taken: vervoer, route wijzen op het terrein en in het gebouw, opletten in de wachtruimte, mee de (spreek)kamer in om mee te luisteren en eventueel te herhalen en na afloop bespreken wat er allemaal is gezegd
 • Ondersteuning bij het doen van boodschappen (mijn boodschappen helpen zoeken, benoemen welke producten waar te vinden zijn, prijzen voorlezen, aangeven waar een medewerker is bij vragen, helpen bij het inpakken van de boodschappen, observeren of ik de kassière kan verstaan) 
 • Mee naar een kledingwinkel, bouwmarkt, kringloopwinkel e.d. (maten en prijzen voorlezen, beschrijven welke producten er zijn, kleuren benoemen, enz.)
 • Ondersteuning bij alle praktische zaken die thuis voorkomen (hierbij gaat het NIET om huishoudelijke taken, maar bijvoorbeeld het checken van de houdbaarheidsdatum van producten, kleine voelbare aanpassingen maken op een apparaat, een nieuw product leren bedienen, enz.)
 • Ondersteuning bij werkzaamheden in de tuin
 • Ondersteuning bij kleding; wat past qua kleur bij elkaar, checken op vlekken of andere mankementen
 • Orde en overzicht creëren; in huis, in kasten
 • Ondersteuning bij de administratie; brieven en mails lezen en hier actie op ondernemen (bellen met instanties, informatie opzoeken, enz.)
 • Ondersteuning bieden bij creatieve activiteiten. Mij uitdagen om creatief bezig te zijn
 • Oog hebben voor de energiebalans; tijdens begeleidingsuren actie en rust afwisselen als dit nodig is
 • Situaties voor mij creëren waardoor ik kan ontspannen
 • Samen wandelen, zodat ik deel blijf nemen aan het verkeer en me veilig durf te verplaatsen
 • Samen bewegen, zoals zwemmen en op de tandem fietsen
 • Samen uitstapjes maken, naar tuinen, musea en dergelijke.
 • Samen een filmpje kijken op YouTube en uitleggen wat er gebeurt
 • Te allen tijde: het waarborgen van de veiligheid

Momenteel heeft Gehoord en Gezien vacatures voor specialistische begeleiders (zzp) (m/v)

Op de pagina ‘Welke taken heeft een begeleider bij de dagbesteding?’ leest u welke taken een basis- en coördinerend begeleider heeft bij de dagbesteding. 

LinkedIn
Share