Welke taken heeft een begeleider bij de dagbesteding?

Er komen maximaal 6 cliënten per dag. Per twee cliënten is er één begeleider. Elke dag is er een coördinerend begeleider, daarnaast werkt er een basis begeleider en/of vrijwilliger en/of stagiair op de groep. Er zijn maximaal drie begeleiders aanwezig.

Globaal dagprogramma:

9.30 – 10.15 uur
Sociaal rondje met koffie/thee (begeleiding doet eventuele mededelingen en cliënten brengen onderwerpen naar voren die ze willen bespreken. Begeleiding voorziet iedereen van koffie/thee en eventueel een glas water. Invulling ochtend besproken indien vrije invulling)

10.15 – 11.45 uur
Groepsactiviteit (koken, workshop, lezing, muziek, bewegen, verdiepingsgesprek o.i.d.) of individuele vrije invulling (creatief, met hout, in de tuin, spelletje, gesprek, sport o.i.d.)

11.45 – 12.15 uur
Wandelen, fietsen, rusten, relaxen

12.15 – 13.00
Gezamenlijk eten en invulling van middag bespreken

13.00 – 14.30 uur individuele vrije invulling (zie ochtend)

14.30 – 15.00
Afsluiting dag met koffie/thee

Taken van een basis begeleider:

 • Aanwezig om 8.45 uur (ruimtes klaarmaken, activiteiten voorbereiden).
 • Tijdens groepsactiviteiten observeren of cliënten alle informatie mee krijgen en hier actie op ondernemen .
 • De hele dag, tijdens alle bezigheden, oog hebben voor benodigdheden voor goede communicatie, licht en looproutes
 • Situaties verwoorden .
 • Cliënten ondersteunen tijdens individuele activiteiten. Hun ogen en oren zijn, alleen helpen als dit nodig is. Hen stimuleren, motiveren, uitdagen of juist afremmen.
 • Activiteiten gestructureerd en overzichtelijk aanbieden.
 • Cliënten ondersteunen in de mobiliteit en oriëntatie. Bijvoorbeeld samen wandelen, verwoorden van looproutes)
 • Oog hebben voor de energiebalans van de cliënten; tijdens de dagbesteding actie en rust afwisselen als dit nodig is.
 • Aan het einde van de dag de ruimtes opruimen en schoonmaken.
 • Overleg met collega’s over verdeling van taken per da.
 • Activiteiten/uitstapjes organiseren, sprekers uitnodigen.
 • Te allen tijde de veiligheid waarborgen.

Aanvullende taken voor de coördinerende begeleider:

 • De groep leiden tijdens gezamenlijke activiteiten.
 • Informatie van slecht verstaanbare cliënten herhalen.
 • Met cliënten bespreken wat ze willen gaan doen.
 • Alle begeleiders koppelen aan de gewenste activiteiten.
 • Overzicht bewaren over de hele groep gedurende de hele dag.
 • Zorgen voor structuur en overzicht tijdens de dag.
 • Dagrapportage schrijven na elke dag.
 • Rooster van het dagprogramma opstellen met de cliënten.
 • Twee keer per jaar verslagen schrijven over cliënten.

Zie deze pagina voor meer voorbeelden van activiteiten die tijdens de dagbesteding worden gedaan.

Lees hier wat een specialistisch begeleider doet in de thuissituatie.

Ga terug naar de vacature.

LinkedIn
Share