In balans

In balans

Werken aan je balans geeft al aan dat dit een proces is waar je continu mee bezig bent. Het zoeken naar evenwicht in je leven waarbij je zelf en je omgeving steeds weer veranderen vraagt aandacht voor jezelf op het gebied van je denken, je gevoelens en het gedrag dat je laat zien. Hoe groter je bewustzijn op die gebieden hoe meer je instaat zult zijn om jezelf te kunnen blijven in alle omstandigheden en mee kunt blijven bewegen met alles wat er op je af komt. Inpassen i.p.v. aanpassen.

Eenmaal balans gevonden? Dan vraagt het leven vaak dat je weer in beweging komt. Zodat je blijft groeien en ontwikkelen. Deze pro actieve houding stimuleert je creativiteit en vitaliteit.

Van uit balans in beweging

Bewust worden en verandering

We kunnen op vele manieren ons deze zaken bewust worden. Wij vanuit het LTC hanteren hiertoe principes uit de haptonomie. De nadruk ligt daarbij op lichamelijk ervaren (focus op gevoel) en daardoor inzicht te krijgen in eigen functioneren. Wanneer de overtuigingen en patronen niet meer in ons voordeel blijken te werken omdat de omgeving is veranderd raken mensen vaak uit hun evenwicht (weerstand, reactief gedrag etc.). Hierbij kan het gevoel als kompas dienen om nieuw evenwicht te vinden en richting te bepalen. Het bewustzijn verruimen op de drie basis elementen van de mens: denken, voelen en handelen helpt ons om duidelijker en transparanter te worden. Hierbij is het inzicht op welke manier we contact (letterlijk: met gevoel) maken met ons zelf en onze omgeving direct van invloed op onze belastbaarheid. De mate waarin het individu zichzelf laat kennen, dit onder ogen ziet en ervoor gaat staan bepaalt de mate waarin het individu zich weer kan onderscheiden in de groep. Wat onderwater zit komt boven.

De non- en verbale communicatie speelt hierbij ook een grote rol.

“Ervaring is een harde leraar, hij geeft je namelijk eerst de test en dan pas de les”.

Het proces van bewustwording en verandering ziet er als volgt uit:

 1. Bewust worden/herkennen
  Van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam.
  (denken, voelen, doen)
 1. Accepteren/herkennen
 2. Ontwikkelen/Groei/Doen
  Van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam
 3. Integreren/ eigen maken
  Van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam

 

Waarom is het zo moeilijk om veranderingen echt door te voeren? Dat komt omdat we in de fase van ontwikkelen vooral de oude patronen moeten afleren. Leren is vooral afleren. En die patronen waren er nu juist omdat ze het ons zo gemakkelijk maken. Kosten weinig energie, de eventuele consequenties lijken aardig bekend (zekerheid!), je hoeft er weinig bij na te denken… dus dat inleveren voor onbekende consequenties die ook nog moeite kosten, valt niet mee.

Maar niemand zal zeggen dat het gemakkelijk is!

Later in dit stuk zullen we het fenomeen patronen nader belichten.

“Wel of niet lekker in je vel zitten”

Deze uitspraak is vaak te horen als we het hebben over onze actuele gevoelstoestand. Hoe ziet dat er dan uit? Wanneer de druk toeneemt is de neiging om die druk steeds meer weerstand te bieden waardoor we de druk in stand houden. Termen als: schrap zetten, schouders er onder, schepje er boven op, kiezen op elkaar, poot stijf houden, je niet laten kennen, ect. Ondersteunen dit proces.

De paradox van het leven is dat wanneer we instaat zijn om de druk toe te staan ze lijkt op te lossen. De druk is niet veranderd of weg je gaat er alleen anders mee om, waardoor de belastbaarheid toeneemt en meer op veerkracht de belasting wordt opgevangen dan op kracht. Bovendien blijf je instaat om pro actief te blijven handelen i.p.v. in reactief gedrag te schieten.

Met betrekking tot aandacht voor gevoel hanteren we het “belasting en belastbaarheidsmodel”. Hoe je omgaat met de (lichaams-) signalen die je krijgt van jezelf en je omgeving. Waarbij het principe wie niet horen wil moet voelen in het uiterste geval ook letterlijk opgaat.

Samenvattend

Balans is een weegschaal. Je zoekt steeds weer naar evenwicht waarin je omgeving en jij veranderen.

Drie elementen spelen hierin een belangrijke rol:

Je denken, je voelen en je handelen.

 

Vragen 

 1. Hoe/wanneer merk je als je uit balans bent?
  1B). Wat voel en denk je op deze momenten? Met welke handelingen probeer je weer in balans te komen? 
 2. Weet je van jezelf hoe je de balans in evenwicht kunt houden? Moet je daar dingen voor doen of voor laten? Laat je je beïnvloeden door negatieve energie? Kun je positieve energie opzoeken en zo in je kracht komen?
 3. Wat is de invloed van het slechter zien en slechter horen op je energiebalans? Neem je rust momenten of luister je hier niet naar? Ga je over grenzen? Laat je je overhalen om in een groep mee te doen als je moe bent?

 

 1. Hoe pas jij je balans aan als je beperking verder achteruit gaat? Hoe ga je hiermee om?

 

 

 

LinkedIn
Share