Vrienden van Gehoord en Gezien

De zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien is gespecialiseerde zorg. De instellingen in Nederland die actief zijn op dit terrein,  organiseren deze zorg als een onderdeel van hun organisatie. Gezien de ernst van de problematiek is het goed dat naast deze grote instellingen er initiatieven zijn waarin de aandacht voor deze gespecialiseerde zorg centraal staat, zoals bij Gehoord en Gezien.

De stichting Vrienden Gehoord en Gezien genereert fondsen en andere gelden om de activiteiten, nodig voor de zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien, te faciliteren. Initiatieven worden met name positief gewaardeerd daar waar hiaten in de zorg zijn of de zorg vernieuwend is.

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van wie de expertise dienend moet zijn aan de doelstelling.

De stichting heeft op 20 januari 2017 een mobiel audiosysteem in ontvangst mogen nemen ten gunste van de dagbesteding van Gehoord en Gezien. Het audiosysteem is geschonken door het Meisnerfonds. Dankzij het audiosysteem wordt het spraakverstaan verbeterd en kunnen deelnemers beter met elkaar communiceren. In 2019 heeft de stichting een financiële bijdrage van de Groninger Blindenstichting gehad voor de inrichting van het OOG en OOR huis, dat destijds was verhuisd van Haren naar Onnen.

Voor de organisatie van activiteiten voor de doelgroep heeft de stichting vanaf eind 2018 samengewerkt met de stichting Vrienden van Doofblinden Noord-Nederland. Door de coronamaatregelen hebben de stichtingen in 2020 en 2021 geen activiteiten kunnen organiseren. Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de doelstellingen van beide stichtingen, is er besloten om te fuseren tot één stichting: Vrienden van Gehoord en Gezien.

Beleidsplan
(binnenkort)

Statuten
(binnenkort)

logo stichting Vrienden van Gehoord en Gezien