Vrienden van Gehoord en Gezien

De zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien is gespecialiseerde zorg. De instellingen in Nederland die actief zijn op dit terrein,  organiseren deze zorg als een onderdeel van hun organisatie. Gezien de ernst van de problematiek is het goed dat naast deze grote instellingen er initiatieven zijn waarin de aandacht voor deze gespecialiseerde zorg centraal staat, zoals bij Gehoord en Gezien.

De stichting Vrienden Gehoord en Gezien genereert fondsen en andere gelden om de activiteiten, nodig voor de zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien, te faciliteren. Initiatieven worden met name positief gewaardeerd daar waar hiaten in de zorg zijn of de zorg vernieuwend is.

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van wie de expertise dienend moet zijn aan de doelstelling.

Lees meer op Vrienden van Gehoord en Gezien.