De beperking van horen plus zien

Het is onbekend hoeveel mensen beperkt zijn in zowel het horen als het zien. Een kleine groep heeft deze beperking van jongs af aan of wordt o.a. hiermee geconfronteerd door het syndroom van Usher (klik voor korte video).
Tussen de 50.000 en 100.000 mensen krijgen echter op oudere leeftijd met deze ingrijpende beperking te maken. Het lijkt of het bij het ouder worden hoort om langzaam slechter te gaan zien en horen. Daarmee wordt het probleem echter niet serieus genomen!
Slechter gaan horen plus zien is een cumulatieve beperking. Dat betekent dat het slechter gaan zien het horen beïnvloed en andersom, zodat één plus één geen twee is maar veel meer.
Mensen die beperkt zijn in horen plus zien hebben grote problemen met de communicatie, het verwerven van informatie, de oriëntatie, de mobiliteit en het sociale contact. Het sociale isolement ligt op de loer, vaak is er sprake van depressiviteit.
Helaas wordt de dubbel zintuiglijke beperking niet als zodanig her- en erkend. Het is daarmee zwaar voor degene die het betreft maar zeker ook voor de partner of anderen in de directe omgeving. Het is noodzakelijk aandacht aan dit probleem te schenken en adequate zorg te bieden!

 

Lees hier waar mensen tegenaan lopen die steeds slechter gaan horen én zien.

LinkedIn
Share