Over Gehoord Gezien

Mijn naam is Annelie Westhuis. Sinds 2001 ben ik werkzaam in de zorg voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien. Ik heb gewerkt als zorgcoördinator en als groeps- en individueel begeleider voor mensen met deze dubbele beperking. Daarnaast heb ik trainingen en scholingen gegeven aan mensen die werken met deze doelgroep.

Het is mijn overtuiging dat cliënten recht hebben op aandacht en persoonlijk contact. Ik werk graag met korte lijnen, zodat er op een goede en snelle manier kan worden geanticipeerd op situaties.

Ik vind het belangrijk dat de zorg aansluit bij wat cliënten nodig hebben. Daarom is het persoonlijk programma van elke cliënt van de dagbesteding opgesteld naar hun eigen wensen en behoeftes.

Het is mijn streven om, ondanks ernstige beperkingen, een zo optimaal mogelijke situatie te creëren waarin wordt uitgegaan van de mogelijkheden die er nog wel zijn.

Op basis van deze overtuiging heb ik besloten een eigen bedrijf te starten en omdat ik mijn visie de grootste kans wil geven zal ik dit doen als zelfstandig ondernemer.

De feedback op mijn functioneren en dat van de organisatie krijg ik van cliënten, van de stichting Vrienden Gehoord en Gezien en van collega-instellingen waarmee ik samenwerk. Mijn voeding haal ik niet alleen uit de zorg maar ook uit mijn algemene maatschappelijke betrokkenheid.
Hieronder mijn LinkedIn profiel

LinkedIn
Share