Welkom

Gehoord en Gezien biedt en organiseert zorg voor mensen die ernstig beperkt zijn in horen en zien. In het OOG en OOR huis, op onze locatie in Onnen, wordt dagbesteding voor deze doelgroep geboden. In het activiteitenoverzicht kunt u lezen wat er zoal gedaan wordt.

Omdat de beperking van horen plus zien vaak niet her- of erkend wordt zal Gehoord en Gezien informatieavonden organiseren ( voor mantelzorgers e.d.), maar ook scholing bieden aan o.a. WMO-medewerkers, thuiszorg en studenten.

 

Contact

Telefoonnummer: 06-40427139

e-mail:

Of kijk bij Contact voor meer contactgegevens.

 

Privacyverklaring

Via onze privacyverklaring informeren we u over welke persoonsgegevens we registreren, met welke doelstellingen en met wie we gegevens uitwisselen. Hier leest u ook welke rechten u heeft om uw gegevens in te zien, op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Naar privacyverklaring

Vragen over uw privacy?

Heeft u vragen over uw privacy of wilt gebruikmaken van uw rechten? Neem dan contact op met Gehoord en Gezien via

LinkedIn
Share