Informatie voor mantelzorg e.d.

De beperking van horen plus zien is zeer ingrijpend. Niet alleen voor degene die het betreft maar zeker ook voor de directe omgeving, zoals partner, kinderen, buren of vrienden. Het is niet eenvoudig precies te begrijpen wat deze zintuiglijke beperking inhoudt en het is ook moeilijk in te schatten wat nodig is om de situatie voor ieder draaglijk te maken en te houden.
Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt inzichtelijk gemaakt welke problemen er spelen, wat de consequenties zijn en vooral ook wat er gedaan kan worden, zowel door betrokkenen zelf als door de omgeving.
Tijdens deze bijeenkomsten die ongeveer 2 uur duren, ontmoet men anderen die in dezelfde situatie zitten. Omdat de groep klein gehouden wordt zal er genoeg ruimte en tijd zijn vragen te beantwoorden.
Duur: ongeveer 2 uur
Kosten: 15 euro per persoon
Opgave:

LinkedIn
Share