Specialistische zorg

Vormen van zorg

Mensen die beperkt zijn in horen én zien hebben gespecialiseerde zorg nodig. Op grond van indicaties kan er verschillende zorg geboden worden, zoals:

* Individuele, ondersteunende begeleiding; praktische hulp in de thuissituatie.
* Individuele, specialistische begeleiding; gesprekken in de thuissituatie om de zorgvraag te analyseren. Na het analyseren bestaat de mogelijkheid de gesprekken voort te zetten om het sociaal- emotionele/ psychische functioneren verder te begeleiden.
* Behandeling, individueel, ambulant; gesprekken met maatschappelijk werk of het trainen van vaardigheden.
* Behandeling, revalidatie, intern; zoals deze o.a. in het Loo-erf te Apeldoorn geboden wordt.
* Dagbesteding; Een bijeenkomst, van een aantal dagdelen per week, in een kleine groep waar de kernproblemen van de beperking aan de orde komen en ruimte is om met lotgenoten ervaringen te delen.
* Verpleegtehuis voor doofblinden; alleen bij Kalorama in Beek-Ubbergen.

Daarnaast zijn er een aantal tussenvormen waarbij onder andere de vraag is of de zorg onder de Wmo of de Wlz valt.

Zorgaanbieders

De zorg voor mensen die beperkt zijn in horen én zien wordt slechts door een aantal instellingen geboden:
Bartimeus, GGMD, Gehoord en Gezien, Kalorama, Koninklijke Kentalis en Koninklijke Visio.

Specialistische zorg door Gehoord en Gezien

Gehoord en Gezien biedt op dit moment aan een klein aantal cliënten specialistische begeleiding in de thuissituatie. Op de pagina ‘Wat doet een specialistisch begeleider?’ hebben we een overzicht gecreëerd van de taken van een specialistisch begeleider. Deze taken vloeien voort uit de hulpvraag van de cliënt. Iedere cliënt heeft andere wensen en behoeftes in de begeleiding. De invulling van de begeleiding wordt hierop aangepast: de hulpvraag van de cliënt staat centraal. Voor de start van de begeleiding vindt er een matchingsgesprek plaats. Bij een wederzijdse klik gaat de begeleiding van start. In het geval van vakantie of ziekte van de begeleider wordt er door Gehoord en Gezien gezocht naar een vervanger uit onze vaste groep van medewerkers en wordt er in overleg met de cliënt een datum en tijdvak geprikt. Anno maart 2023 is Gehoord en Gezien op zoek naar specialistische begeleiders. Zie de vacatures.

Financiering van specialistische begeleiding

Een indicatie voor specialistische begeleiding kan worden aangevraagd bij het Wmo-loket van de gemeente. Een indicatie kan worden afgegeven op basis van het persoonsgebonden budget (pgb) of als zorg in natura. Ook werkt Gehoord en Gezien als onderaannemer van Kalorama.

Meer informatie

Voor informatie over wie welke zorg levert in welk deel van Nederland kunt u het beste contact met ons opnemen: of onze sociale kaart bekijken.

LinkedIn
Share