Specialistische zorg

Mensen die beperkt zijn in horen plus zien hebben gespecialiseerde zorg nodig. Op grond van indicaties kan er verschillende zorg geboden worden, zoals
Individuele, ondersteunende begeleiding; praktische hulp in de thuissituatie.
Speciale, individuele begeleiding; gesprekken in de thuissituatie om de zorgvraag te analyseren. Na het analyseren bestaat de mogelijkheid de gesprekken voort te zetten om het sociaal- emotionele/ psychische functioneren verder te begeleiden.
Behandeling, individueel, ambulant; gesprekken met maatschappelijk werk of het trainen van vaardigheden.
Behandeling, revalidatie, intern; zoals deze o.a. in het Loo-erf te Apeldoorn geboden wordt.
Dagbesteding; Een bijeenkomst, van een aantal dagdelen per week, in een kleine groep waar de kernproblemen van de beperking aan de orde komen en ruimte is om met lotgenoten ervaringen te delen.
Verpleegtehuis voor doofblinden; alleen bij Kalorama in Beek-Ubbergen.

Daarnaast zijn er een aantal tussenvormen waarbij o.a. de vraag is of het WMO dan wel WLZ zorg moet zijn.
De zorg wordt slechts door een aantal instellingen geboden:
Bartimeus, GGMD, Gehoord en Gezien, Kalorama, Koninklijke Kentalis en de Koninklijke Visio.
Voor informatie over wie welke zorg levert in welk deel van Nederland kunt u het beste contact met ons opnemen: .

LinkedIn
Share