Dagbesteding

Hoewel er overal in het noorden vormen van dagbesteding zijn kunnen mensen die beperkt zijn in horen plus zien hier geen gebruik van maken. Op grond van hun specifieke problemen hebben zij behoefte aan dagbesteding waar kennis is over en aandacht is voor hun beperking.Bij de dagbesteding van Gehoord en Gezien ligt de basis in het mogelijk maken van communicatie. Als er communicatie mogelijk is, wordt verder gekeken naar de invulling van het dagprogramma.

De dagbesteding is vraaggestuurd. Afhankelijk van de individuele wensen en behoeftes krijgt een kernwaarde meer of minder aandacht.

Anno maart 2023 is de dagbesteding op zoek naar nieuwe begeleiders (ZZP) (m/v). Op de pagina “Welke taken heeft een begeleider bij de dagbesteding?’ wordt de belangrijke rol van de begeleiding toegelicht.

De dagbesteding van Gehoord en Gezien wordt gehouden in het OOG en OOR huis aan de Mottenbrink 1F in Onnen.

De 7 kernwaarden van de dagbesteding zijn:

1. Informatieverwerving & communicatie

Door de beperking in horen én zien verloopt de informatieverwerving vaak niet goed, hierdoor ontstaan communicatieproblemen. Bij de dagbesteding willen we in kaart gaan brengen wat voor iedereen persoonlijk de meest optimale communicatie uitgangspunten zijn. Hoe bepaal je in een ruimte wat voor jou de beste plek is? Hoe kun je het beste gaan zitten ten opzichte van anderen? Hoe maak je aan een ander duidelijk wat jij nodig hebt om goed te kunnen communiceren?

Om communicatie mogelijk te maken is er bij de dagbesteding de regel dat er alleen om de beurt gesproken mag worden. Daarnaast kan men gebruik maken van het mobiele audiosysteem, waarmee geluiden versterkt worden. Als het nodig is, worden dingen door de begeleiding herhaald en benoemd wie er aan het woord is.

Omdat in vele situaties in het dagelijkse leven het niet mogelijk is om met anderen te communiceren, is er veel ruimte om met de ander in gesprek te gaan over wat er leeft in de groep. Ervaringen delen, praten over een krantenbericht of waar verder behoefte aan is.

2. Bewegen – oriëntatie & mobiliteit

Bewegen is één van de kernwaarden voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien. Als het moeilijk wordt je in een omgeving te oriënteren, weet je niet zo gauw waar je heen moet en hoe je daar op de beste manier kan komen.

Bij de dagbesteding besteden we daarom aandacht aan beweging. Hoe bewegen we op dit moment? Hoe zouden we liever bewegen? Wat kunnen we doen om ontspannen te bewegen? Dat zijn een paar van de vragen die we behandelen.

Onder leiding van een deskundige worden 2-wekelijks bewegingsactiviteiten aangeboden.

3. Hulpmiddelen

Als de beperking een belemmering voor het dagelijks functioneren gaat betekenen, moeten we zien welke hulpmiddelen ons in de goede zin ten dienste staan. Dat kan natuurlijk voor een ieder verschillen, want de ene situatie is de andere niet.

Toch zijn er hulpmiddelen die voor iedereen handig zijn. Het is goed van elkaar te horen welke praktisch zijn en gemakkelijk in het gebruik.

Bij de dagbesteding komen zeker aan de orde;

  1. de Webbox met de digitale radio en andere mogelijkheden.
  2. De Milestone, een memorecorder met meer opties
  3. de Iphone met de vele praktische apps en mogelijkheden.

Het zal bij alle hulpmiddelen gaan om de effectiviteit er van. Men moet het goed kunnen gebruiken. Tijdens de dagbesteding is er ruimte om dit te realiseren. Na de kennismaking met de hulpmiddelen is het aan de cliënt zelf om te bepalen of hij verder iets wil met dit hulpmiddel.

4. Zelfredzaamheid

Door de beperking in horen én zien gaan dagelijkse bezigheden niet (meer) vanzelf. Bij de dagbesteding hopen we handigheidjes van elkaar te kunnen leren. Welke oplossingen zijn er om huishoudelijke klusjes toch zelfstandig te kunnen uitvoeren? We gaan samen koken en deze maaltijd gezamenlijk opeten.

Ook besteden we aandacht aan EHBO in huis. Wat doe je bij een kleine schaaf- en snijwond? Hoe vind je pleisters als je bloedt en welke verpakking gaat het makkelijkst open?

Daarnaast bespreken we de herinrichting van de eigen woning, waardoor het mogelijk is zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Is de looproute is huis praktisch? Zijn er losliggende snoeren? Hoe pak je overzichtelijk een kast in? Hoe bepaal je welke kleding qua kleur goed bij elkaar past? Allemaal praktische vragen waar tijdens de dagbesteding een antwoord op wordt gegeven en die in de thuissituatie uitgevoerd kunnen worden

5. Tactiele ontwikkeling & stimulering

Vanwege de visuele beperking is iedereen bij de dagbesteding in meer of mindere mate genoodzaakt informatie op te doen door het voelen. Bij progressieve oogaandoeningen zal de tast steeds meer moeten worden ingezet. Het is van belang om op een goede manier te kunnen en durven voelen. Daarom zal hier aandacht aan worden gegeven bij de dagbesteding.

Cliënten die in het verleden geschoold zijn op dit gebied, kunnen hun kennis overbrengen op de rest van de groep. Het leren van elkaar is een item van de dagbesteding.

Er wordt gebruik gemaakt van voelbare verwijzers.

6. Vrije tijdsbesteding

Bij de dagbesteding willen we de cliënten helpen zoeken naar geschikte invulling van de vrije tijd. Er kan gekeken worden of basisvaardigheden die nodig zijn om een hobby uit te voeren bij de dagbesteding aangeleerd kunnen worden, zodat in de thuissituatie zelfstandig verder gegaan kan worden.

Daarnaast wordt gekeken of er kansen zijn op (vrijwilligers)werk. Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen? Hierbij kan ook geleerd worden van elkaar.

Het hoe en op welke manier van reizen zal ook worden behandeld. Hoe red je je op een vreemd station? Hoe zorg je ervoor dat je niet hoeft in te checken? Welke mogelijkheden zijn er om op stap te gaan?

In de praktijk houdt het in dat er bij de dagbesteding ruimte is voor het onderlinge gesprek, het (durven) bewegen, het vergaren en begrijpen van informatie, het optimaal inzetten van de tast, het kennismaken en omgaan met hulpmiddelen, het slimme inrichten van de eigen woning en praktische aanpak van dagelijkse activiteiten zodat men veiliger en langer zelfstandig kan blijven wonen. Daarnaast is er aandacht voor vrije tijdsbesteding en hobby.

7. Ontspanning

Er zal extra aandacht zijn voor ontspanning tijdens de dagbesteding zodat de cliënten in staat zijn een hele dag (van 9.30 tot 15.00 uur) aanwezig te zijn.
Er zal een balans gevonden moeten worden tussen inspanning en ontspanning. De eerste periode zullen we samen moeten ervaren wat er mogelijk is. Van daaruit bouwen we verder naar een goede balans.

Bij de dagbesteding is het ten allen tijde mogelijk om de groep even te verlaten om de rust en ontspanning te pakken die je als individu nodig hebt. Het OOG en OOR huis heeft 5 aparte ruimtes, waardoor het relatief gemakkelijk is om je terug te trekken. Zo is er – naast de groepsruimte met keuken – een creatieve ruimte, een sportruimte, een relaxruimte en een houtbewerkingsruimte. Op de gang staat een beeldschermloep en een voorleesapparaat. Ook is er de mogelijkheid om, bij mooi weer, buiten te zitten. Geleidehonden kunnen in de buurt worden uitgelaten.

Er zijn per dagdeel ongeveer 6 mensen die aan het programma mee doen.
De dagbesteding wordt via een indicatie vanuit de WMO of WLZ mogelijk gemaakt en geboden door professionals die ruime ervaring hebben met deze doelgroep.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

LinkedIn
Share