Nieuwsbrief januari 2017

Namens de collega’s van Gehoord en Gezien allereerst een gezond en goed nieuw jaar gewenst. Zoals we de vorige keer toe zegden zullen we onze informatie kort en bondig houden. Wie meer informatie wenst kan ons mailen of bellen, wij zijn bereikbaar via

e-mail:

de telefoon: 06-40427139 Zie ook ons contact formulier op onze site.

Doofblindencafé in Haren

Iedere eerste vrijdagochtend van de maand van 9.30 tot 11.30 uur zal er ook in 2017 een doofblindencafé zijn. Gezien de communicatieve voorwaarden is de groep klein. Bij veel interesse zal er gezocht worden naar uitbreiding van het aanbod. Tijdens het café is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij de dagbesteding. Er is geen indicatie nodig, vooraf graag aanmelden bij Laura Peihak-Kwast  lees verder …

Informatiebijeenkomst Tolkcontact

Weet u dat u als doofblind geïndiceerde van huis opgehaald wordt en weer wordt thuis gebracht door uw tolk? Dit en meer komt Martijn Kamphuis van tolkcontact op vrijdag 3 maart van 13.00 tot 14.30 uur vertellen. Hij komt informatie geven over het hebben van een tolk als je beperkt bent in horen én zien. Hoe vraag je een tolk aan? Hoe werkt het? Welke tolken zijn er?
Ervaart u problemen met het horen én het zien en vraagt u zich af of een tolk iets voor u kan zijn? Dan bent u van harte welkom! Via kunt u doorgeven dat u komt. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Dagbesteding

De dagbesteding voor mensen die beperkt zijn in horen plus zien gaat ook in 2017 door. De eerste indicaties zijn binnen en vanaf maart a.s. zal er iedere week dagbesteding op de vrijdag georganiseerd worden. Bij voldoende aanmeldingen zal een tweede dag  gestart worden. Opgave of informatie over de dagbesteding via .

Met de Noorderbrug wordt overleg gevoerd over samenwerking in het aanbod van de dagbesteding.

Met stichting Kalorama is overleg over de dagbesteding, die zij in het midden en zuiden van Nederland organiseren voor deze doelgroep. Vanuit Kalorama wordt ook ambulante zorg in de thuissituatie geboden. Het gaat dan om zowel specialistische als ondersteunende begeleiding. Informatie hierover bij de coördinator van Gehoord en Gezien via info@gehoordgezien.nl.

Onderzoek door de Hanzehogeschool uit Groningen

De Hanzehogeschool in Groningen gaat voor Gehoord en Gezien onderzoek doen naar de scholingswensen en informatiewensen die er bij WMO en andere instellingen leven t.a.v. de groep mensen die beperkt zijn in horen plus zien. Het doel is om met een beter en gerichter aanbod vanuit Gehoord en Gezien te komen. Heeft u ideeën hierover? Laat het ons weten via   of reageer op de site.

Wilt u nu al van onze expertise-consultatie of informatiebijeenkomsten gebruik maken? Zie onze website!

Specialistische (GGZ) zorg voor doofblinden

De GGMD biedt vooral specialistische (GGZ)zorg aan mensen die doof of slechthorend zijn maar ook specialistische zorg aan doofblinde mensen. Gehoord en Gezien kan indien aan de orde naar deze GGZ zorg verwijzen.

 

Tenslotte nog deze link waarin een doofblinde rapper zijn emotionele verhaal doet.

Laat van u horen, wij zien u graag!

Hartelijke groet,
Annelie Westhuis
Directeur Gehoord en Gezien
Tel: 06- 40427139
Mail:

 

 

De inrichting van het OOG en OOR huis en de opstartfase van de dagbesteding is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Groninger Blindenstichting, de vrienden van doofblind noord Nederland, Stichting blinden penning en de Katholieke stichting voor blinden en slechtzienden. Onze dank hiervoor is groot!

 

 

LinkedIn
Share