Waar rook is, is de vrijdaggroep – Bezoek aan de brandweer

Waar rook is, is de vrijdaggroep

Bezoek aan de brandweer in Haren

Tekst: Henk Dekker
Foto’s: Annelie Westhuis

Op 4 augustus jl. brachten wij van de vrijdaggroep een bezoek aan de brandweer in Haren. We werden hartelijk ontvangen door Ingrid en Sander die deel uitmaken van de 28-koppige vrijwillige brandweer. Vrijwillig betekent geen hobbyisme maar een levensstijl zo werd ons uitgelegd. Alleen al het gegeven dat bij het naar bed gaan, kleding op volgorde wordt neergelegd, om zo tijdverlies bij een uitrukking te voorkomen, toont de discipline van deze beroepsgroep aan. Voorts werd ons verteld dat een brandweerman/vrouw gezond van lijf en leden moet zijn en dat je in een team moet kunnen functioneren, want werken bij de brandweer is teamwork. Per jaar wordt er in Haren zo’n 150 keer een beroep gedaan op de brandweer. Tijdens ons bezoek op 4 augustus stond de teller al op 112 keer. Nadat we de koffie met de gevulde koek hadden genuttigd en de introductie hadden afgesloten, begonnen we aan de rondleiding. Eerst werd ons de uitrusting getoond die brandweermensen aan hebben tijdens een uitruk. Vooral de grote en dikke laarzen vielen mij op. Sander hees zich in werktenue compleet met zuurstoftank en -masker. Wij mochten op de tast kennismaken met een uitgedoste brandweerman. We leerden ook dat je in een lawaaiige omgeving waar ook rook staat duidelijk moet kunnen spreken, om goed te kunnen communiceren met collega’s en andere hulpverleners via de portofoon. Met een helm op je hoofd ben je namelijk moeilijker te verstaan én hoor je minder goed. Brandweermensen houden elkaar tijdens een uitruk nauwlettend in het oog, al wordt dat door de rook bij een brand wel bemoeilijkt. We kregen ook een kijkje in een brandweerwagen. In de cabine is plaats voor 7 personen. Er gaat veel mee zoals: brandslangen, bluswater, gevulde zuurstofflessen, scharen, boren, materieel om deuren mee in te slaan en nog veel meer spullen om goed beslagen ten ijs te komen. Op het dak van de brandweerwagen is een uitschuifbare ladder gepositioneerd om mensen op één hoog te kunnen bereiken of een kat uit de boom te redden. Bij terugkeer in de kazerne, worden brandweerwagen en het materieel schoongemaakt. Ook wordt de wijze waarop de brandweer hulp heeft verleend geëvalueerd. Zeker bij dodelijke incidenten worden details doorgesproken en waar nodig mentale ondersteuning aangeboden door een professional. Op de vraag van Annelie of de brandweermensen ook te horen krijgen of er op het opgegeven adres waar ze zich naar toe spoeden een blinde aanwezig is, werd bevestigend geantwoord indien bekend. Tegen het eind van de excursie bood Bert namens ons chocolaatjes aan de brandweermensen aan. Wij willen Ingrid en Sander hartelijk danken voor deze fantastische rondleiding. En Joke, voor de organisatie!

Nog enkele feitjes over de vrijwillige brandweer van Haren:

 • De club is opgedeeld in twee manschappen van ieder 14 personen. Elk manschap heeft een chauffeur en een leidinggevende. Deze moeten aanwezig zijn, anders vertrekt de brandweerauto niet. 
 • Als de pieper overgaat, krijgen de brandweermensen een korte omschrijving van hoe, wat en waar. Indien ze niet in staat zijn om uit te rukken, kunnen ze de oproep weigeren, maar liever niet. Als men wel kan, dan laat men alles uit zijn handen vallen en spoed men zich naar de kazerne. Adrenaline maakt zich van men meester. 
 • Bij aanwezigheid van zes brandweermensen inclusief de chauffeur en leidinggevende vertrekt de brandweerwagen. 
 • Als je te laat bij de kazerne aankomt, zit de kans erin dat je niet meer mee kunt en kun je weer naar huis. 
 • Het komt voor dat brandweermensen bij de spoorwegovergang op de trein moeten wachten of dat de brandweerwagen voor dichte spoorbomen staat. Dat is overmacht. 
 • Ieder brandweermens heeft ter plekke een taak en die taken kunnen rouleren, behalve die van chauffeur en leidinggevende. 
 • Het bluswater dat in de brandweerwagen is opgeslagen, is goed voor zes minuten spuiten. 
 • Tijdens de rit naar een uitruk kunnen de brandweermensen in de cabine op een iPad opzoeken waar de dichtstbijzijnde brandkraan is, zodat de watervoorzieining snel geregeld is. 
 • Ook heeft de brandweer de beschikking over plattegronden van gebouwen. Deze worden ook op de heenweg naar de plek des onheils bestudeerd. 
 • Als de brandweermensen naar binnen moet, dan gaan ze altijd met zijn tweeën. De brandweer is erop getraind om mensen te redden, maar daarbij verliest men de eigen veiligheid niet uit het oog. 
 • Door de dikke brandwerende handschoenen is fijne motoriek lastig, maar toch moeten brandweermensen in een brandend huis alles op de tast doen vanwege de rookontwikkeling. 
 • De opleiding tot brandweermens wordt op meerdere plekken in het Noorden gegeven. Je gaat de opleiding pas volgen als je een tijdje aspirant-lid bent geweest en er een match is met het team. 
 • Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je twee strepen op je schouder. In het brandweerkostuum ziet iedereen er echter gelijkwaardig uit. 
 • De pakken worden gewassen in een wasserij in Groningen.
 • Iedere week is er een oefenavond en soms vinden deze op een locatie plaats waarbij er daadwerkelijk huizen in brand worden gestoken. 
 • Maar; het blussen van een brand is eigenlijk maar een klein deel van de werkzaamheden van de brandweer, want de brandweer doet zo veel meer en treedt op bij (bijna) alle incidenten waarvoor 112 wordt gebeld. 
 • De vrijwillige brandweer heeft de beschikking over twee bluswagens en een boot voor uitrukkingen op bijvoorbeeld het Paterswoldsemeer. Ook staat de Mobiele Communicatie Unit van de Veiligheidsregio Groningen in de uitrukhal en één prachtige, oude oldtimer, die vroeger dienstdeed als bluswagen.
LinkedIn
Share